Online

Inspelade klasser

Få tillgång till inspelade klasser som enkelt kan användas för att stödja din Sadhana - Daglig andlig träning. 

Meditation "Still Your Mind"
- 7 dagars Sadhana

Få tillgång till 7 inspelade meditationer med syfte att stödja din Sadhana (Daglig andlig träning).
40 minuter långa med följande upplägg:
Gayatri mantra
•Pranayama (andningsövningar)
•Meditationsteknik "One pointed awareness"

Instruktionsvideor för pranayama ingår. 

Passar för: De som deltagit i minst en klass tidigare eller är vana vid meditation och pranayama. 

333 SEK

Kort meditation - 20 minuter 

Få tillgång till en kort och enkel meditation för dig som önskar få stöd att meditera regelbundet. 
Upplägg:
•Gayatri mantra
•Square breathing 
•Anapana meditation

Passar för: Nybörjare och vana meditatörer. 

80 SEK

Kriya Hatha Yoga klass -
För nybörjare

Få tillgång till en Kriya Hatha yogaklass som enkelt kan användas som en del i din Sadhana (daglig andlig träning). 
40 min lång med följande upplägg:
• Homage to the 18 Tamil Yoga Siddhas
• Kriya hälsningsposition med mantra
• Kriyayogans Solhälsning
• Triangelpositionen
• Kriyayogans avslappningsposition

OBS ej fullständig med de 18 positionerna utan avsedd att användas för nybörjare.  

Passar för: De som deltagit i minst en Kriya Hatha Yoga klass tidigare. 

175 SEK